Noordwolde verleden

Het was rond 1600, dat de vervening in deze streek begint.
Door het afgraven van het veen ontstaat er steeds meer cultuurgrond.

plaggenhut_noordwolde
  Plaggenhut uit de tijd van de vervening

Na 1750 is het gedaan met de vervening. Er moet voor vervangende werkgelegenheid worden gezorgd.Naast de agrarische werkzaamheden, is er nog het bekende vlechten van mandjes van wilgenteen. Dit werd vooral dankzij de heidevelden gedaan. Ook maakte men heidebezems.
In het jaar 1866 stichtte Ds. E. de Haan naai-en breischolen voor meisjes en matten-en klompenmakersschool voor jongens. Dit is van korte duur, de grondstof wilgenteen moest meestal lopend van verre worden gehaald.

 Rietvlechtindustrie

rietme2

Ds. Edema van der Tuuk geldt als grondlegger van de rietvlechtindustrie. Hij haalde een Duitse leermeester naar Noordwolde en schoolde vele mensen om tot stoelenmakers, het begin van de rotanindustrie                                                                                                
In het jaar 1890 exporteerde men ruim 75.000 stoelen. De concurrentie, vooral uit het buitenland was moordend.
De behoefte naar vakonderwijs werd steeds groter. Dankzij de inspanningen van huisarts dr. Mulder en ds. Reitsma, kwam in Noordwolde de eerste school voor beroepsonderwijs:
in 1908 de Rijksrietvlechtschool

Rijksrietvlechtschool

Het was in 1912, dat koningin Wilhelmina het schoolgebouw opende. De grondstoffen werden vervangen door, uit het verre oosten gehaalde rotan.

harmellens
  Harm Ellens, tekenleraar en directeur
  in de beginjaren van de Rietvlechtschool

In de beide Wereldoorlogen ging het ze niet voor de wind, maar gelukkig bloeide na 1950 de rotanindustrie op. Er onstaan veel kleine bedrijfjes en het is in de zeventiger jaren, dat alleen de groten overblijven.
Als men nu kijkt wat er nog over is, dan blijkt dat er nog een paar bedrijven zijn, die op een heel andere basis de rotan verkopen. Het produceren van stoelen wordt, op een enkeling na, al jaren voor een groot deel in Indonesie gedaan.
In het Nationaal Vlechtmuseum kunt u de geschiedenis van de rotanindustrie bekijken 

vlechtlokaal Tekenen_rotanstoel
  Vlechtlokaal in de Rijksrietvlechtschool   Voorwerk, het tekenen van een stoel

                                                                  Vervoer over de weg en met de tram

Jan_Krediet Chris_Krediet
  Transportbedrijf Jan Krediet   De andere Krediet, Chris

 

station_Noordwolde Tramst
  Station Noordwolde   Rangeerterrein bij het station


Meer informatie over Noordwolde van toen
                                                                                                                                                                                                                Rijks